REGULAMIN KLINIKI | LAPERFE | LAPERFE CLINIC Lublin @laravelPWA
Depilacja laserowa Przekonaj się o skuteczności!
Depilacja laserowa
Przekonaj się o skuteczności!
Trwały sposób na usunięcie włosów!  Dodatkowe chłodzenie! Depilacja laserowa!
Trwały sposób na usunięcie włosów!
Dodatkowe chłodzenie!
Depilacja laserowa!
Pokój zabaw dla dzieci! Zapraszamy rodziców z dziećmi.
Pokój zabaw dla dzieci!
Zapraszamy rodziców z dziećmi.

Regulamin Kliniki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

1.      Postanowienia ogólne

2.      Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

3.      Dokumentacja medyczna

4.      Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

5.      Monitoring wizyjny pomieszczeń

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 711, ze zm.).

2.      Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Laperfe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3/0.8, 20-719 Lublin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000921738, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 389934327, NIP: 712-342-41-78, zwany dalej „Laperfe”.

3.      Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Laperfe, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Laperfe na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Laperfe, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Laperfe Medycyna estetyczna w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021 r., ostatnia aktualizacja odbyła się w 20.03.2023. Całość regulaminy znajduje się w recepcji.

§ 2.

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.      Laperfe prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.      Zakres świadczeń udzielanych przez Laperfe obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii i fizjoterapii.

3.      Laperfe udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii i fizjoterapii obejmujących:

1)     udzielanie konsultacji lekarskich;

2)     wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;

3)     wystawianie recept;

4)     promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów;

5)     wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej: leczenia toksyną botulinową/usuwania zmarszczek, mezoterapii igłowej, wstrzykiwanie wypełniaczy/botoxu/stymulatorów tkankowych/kolagenu, laseroterapii, redukcji blizn oraz zmian potrądzikowych;

6)     konsultacje dermatologiczne, badanie dermatoskopowe oraz zabiegi z zakresu laseroterapii;

7)     konsultacje fizjoterapeutyczne oraz terapie lecznicze i masaże rehabilitacyjne. 

§ 3.

Dokumentacja medyczna

 

1.     Za udostępnienie dokumentacji medycznej Laperfe nie pobiera opłaty.

§ 4.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 

1.      Płatność za udzielone świadczenia następuje przed lub po udzieleniu świadczenia w zależności od świadczenia, zgodnie z obowiązującym w zakładzie cennikiem. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.

2.      Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika zakładu leczniczego, dostępny na stronie www.laperfe.pl lub w recepcji Laperfe.

§ 5.

Monitoring wizyjny pomieszczeń

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu na terenie zakładu leczniczego, obejmującym wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne, prowadzona jest obserwacja za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.

2.      Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące pomieszczenia ogólnodostępne: wejście do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

 

Kierownik Laperfe                                                                                                        Prezes Zarządu                                                                 

 Marlena Zarosińska.                                                                                                        Paweł Bury

 

Karta prezentowa
Idealny prezent dla najbliższej osoby
Newsletter
ADRES E-MAIL